Algemene-Voorwaarden

 

1 Algemeen

Door gebruik te maken van deze website en een bestelling te plaatsen verklaart u zich akkoord met onze voorwaarden.

Deze website wordt uitgebaat door :

Vriendenkring CLW Castor
Ondernemingsnr : 0759 557 510
Rekeningnummer: KBC IBAN BE65 7390 2116 5296
Groenstraat 260 1800 Vilvoorde

Coördinator Mevrouw Goedele Swillens

De koopovereenkomsten via deze website worden verondersteld om afgesloten te zijn in het Nederlands.

U kan contact opnemen via mail boer-castor@clwcastor.be. Gegevens over hoe wij en onze partners uw gegevens verwerken kan u vinden op de pagina met ons privacybeleid.

Deze algemene voorwaarden beperken nooit uw wettelijke rechten.

2 Prijzen

Prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief de geldende BTW, tenzij anders vermeld.

De prijzen kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling. De vermelde prijs is indicatief en wordt wekelijks aangepast.

Met uitzondering van het voorgaande, is de prijs die wordt vermeld op de Website/App voor bepaalde producten in de volgende gevallen niet de definitieve prijs:

  • Bepaalde verse producten (bijvoorbeeld vlees, vis, fruit, groenten etc.) waarvoor de prijs die zal worden toegepast een dagprijs is.
  • Voor producten met een variabel gewicht, zal op de Website en App een prijsinschatting worden gegeven op basis van de prijs per meeteenheid met inachtname van een ingeschatte hoeveelheid van het product. De definitieve prijs zal worden berekend op het ogenblik van de voorbereiding van de betrokken producten van de Reservatie op basis van het exacte gewicht van het geleverde product.


Om een reservatie te kunnen afronden dient u contact- en leveringsgegevens in te vullen. Dit teneinde uw bestelling te kunnen verwerken. U betaalt in de winkel.

U kan in de winkel betalen met Bancontact, Maestro, kredietkaart.

3 Reservaties

Voor Boer Castor vormt het verzamelen van gereserveerde producten, alsook het uitvoeren van desgevallend aangeboden diensten een inspanningsverbintenis. Boer Castor kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of niet tijdig verzamelen en afleveren van de gereserveerde producten. Boer Castor zal desgevallend in de mate van het mogelijke contact opnemen met de Klant om deze de kans te geven de Reservatie geheel of gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen vóór het moment van afhaling of aflevering. Boer Castor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige onrechtstreekse of gevolgschade of voor enige aansprakelijkheid die niet voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst met de Klant. In elk geval, en voor zover wettelijke toegelaten, zal de totale aansprakelijkheid van Boer Castor beperkt zijn tot het bedrag van de Reservatie van de Klant.

Boer Castor heeft steeds het recht om een Reservatie te weigeren of te annuleren indien er een voorafgaand geschil met de betrokken Klant bestaat, alsook i.g.v. misbruik van de Website/App en/of bij herhaald niet afhalen of in ontvangst nemen van een bevestigde en niet tijdig geannuleerde Reservatie. Tevens heeft Boer Castor steeds het recht om met de betrokken Klant contact op te nemen om de juistheid van de Reservatie te verifiëren, dan wel een Reservatie te beperken bij onredelijk grote gereserveerde hoeveelheden (bvb. een aantal producten dat niet gebruikelijk is voor Reservaties bestemd voor Eindgebruik) en een andere hoeveelheid voor te stellen of een nieuwe termijn voor afhaling of levering te bepalen.

Bestellingen zonder geldige afgeronde gegevens worden niet verwerkt.

Bestellingen gebeuren steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid.

4 Afhaling

Bestelde goederen kunnen worden afgehaald in de winkel op dinsdag, donderdag en vrijdag. Telkens van 8.30u tot 16.00u. De winkel is gesloten tijdens schoolvakanties en op wettelijke feestdagen.

Boer Castor behoudt zich eveneens het recht voor om een Reservatie geheel of gedeeltelijk te annuleren indien de producten die er het voorwerp van uitmaken niet meer beschikbaar zijn, of in geval van andere, ernstige en legitieme redenen, die zij aan de Klant zal meedelen. In dat geval zal Boer Castor het initiatief nemen om de Klant te informeren via de door de Klant meegedeelde Online Account gegevens

De Klant wordt geacht de producten vermeld op het ticket of de leveringsbon definitief te aanvaarden (hoeveelheid, aard van de producten, kwaliteit) door in ontvangstname van de producten of door ondertekening van de leveringsbon bij afhaling of aflevering, dit volgens de situatie die zich eerst voordoet.

Deze aanvaarding doet geen afbreuk aan eventuele verborgen gebreken of de toepassing van enig herroepingsrecht.

Uitsluiting herroepingsrecht

De Consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • De levering van producten die snel bederven of met beperkte houdbaarheid (bv. bloemen, fruit en groenten, vis- en vleeswaren, zuivel producten, slagerij- en traiteurproducten, bakkerij producten, diepvries producten, enz.);
  • De levering van verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • De levering van producten die na de levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

5 Promoties

Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

6 Schade

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd. Deze schade behoort tot de exclusieve aansprakelijkheid van de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals bijvoorbeeld, eventuele schade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld).

Onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid blijft in ieder geval beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan door de klant wordt aangetoond dat ze niet werden ontvangen.

7 Website

De inhoud van deze website en andere publicaties van Boer Castor zijn eigendom van Vriendenkring CLW Castor. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde bevoegd. 

 

Webdesign by GW-Design-IT © All Rights Reserved 2020